Wycena

Masz pytania, wątpliwości? Zadzwoń!

Tel.: 505 660 690

Czym jest i kiedy potrzebne tłumaczenie przysięgłe?

Z usługi tłumaczenia nie tylko korzystają ogromne korporacje, firmy oraz średnie i małe przedsiębiorstwa, które prowadzą interesy z zagranicznymi kontrahentami. Bardzo często zdarza się i tak, że jesteśmy zmuszeni prosić o pomoc profesjonalnego tłumacza jako osoby prywatne. Jest to jeden ze skutków otwarcia granic oraz możliwości i obowiązków, jakie to za sobą niesie. A w tym przypadku najczęściej chodzi o tzw. przekłady uwierzytelnione (przysięgłe). Wobec tego podpowiadamy, kiedy potrzebne tłumaczenie przysięgłe i na czym ono polega.

Tłumaczenie zwykłe a przysięgłe

To, czym jest tłumaczenie przysięgłe najlepiej obrazuje porównanie go do przekładu zwykłego. Co prawda biorąc pod uwagę aspekt merytoryczny, nie jesteśmy w stanie wskazać tu żadnych różnic. Jak to zwykle bywa, podstawową kwestią jest dokładność tłumaczenia. Pewne niezgodności pojawiają się jednak na tle odpowiedzialności ponoszonej za wykonaną pracę. Otóż w sytuacji, gdy dane pismo zostanie nieprawidłowo lub niewystarczająco precyzyjnie przetłumaczone, tłumacz przysięgły może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Tłumaczenie przysięgłe – czego dotyczy?

Tłumaczenia przysięgłe dotyczą dokumentów, które posiadają moc prawną i muszą ją zachować w języku, na jaki zostały przetłumaczone. Stąd też, do najpopularniejszych przykładów, wymagających tego rodzaju poświadczenia należą pisma sądowe, akta notarialne, dokumenty ubezpieczeniowe i bankowe, akta stanu cywilnego, rejestracje pojazdów, kontrakty, umowy i zaświadczenia.

Kto może podejmować się przekładu uwierzytelnionego?

Usługę tłumaczenia przysięgłego mogą wykonywać wyłącznie tłumacze przysięgli, czyli osoby, które posiadają wykształcenie filologiczne i po spełnieniu określonych w odpowiednich przepisach prawnych wymogów, zdały państwowy egzamin sprawdzający poziom umiejętności tłumaczenia. Ponadto, tacy tłumacze muszą posiadać obywatelstwo polskie lub też jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej bądź EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), doskonale znać język polski, posiadać pełną zdolność prawną, a także zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa skarbowe bądź nieumyślne przestępstwa przeciw bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Czym jest i kiedy potrzebne tłumaczenie przysięgłe? – Śląskie Centrum Tłumaczeń